Ajuntament de Campanet. C/Major Font, 25. 07310 - Telèfon: 971 516005